Co-Paybouw

Controlled Payment is een methode die z’n oorsprong kent in het in de bouwwereld wel bekende G-rekening principe. De fiscus stelt haar belangen veilig door gebruik te maken van een geblokkeerde bankrekening. Waarom zou u dat ook niet doen?
 
Wat Co-Paybouw Ketenbetaling op hoofdlijnen doet, is het waarborgen dat "elke" euro die een opdrachtgever voor zijn project overmaakt ook daadwerkelijk aan zijn project wordt besteed. Zoals het zonder Co-Paybouw gaat, is dat vrijwel nooit het geval omdat betaalstromen in de praktijk door elkaar heen lopen. Een deel loopt wel via de eigen kosten van de hoofdaannemer. Een percentage tussen 15% - 30% voor W&R/AK, eigen werkzaamheden en kosten derden die door de hoofdaannemer zelf worden betaald, wordt als reëel gezien. Daarnaast zorgt het toepassen van Co-Paybouw ervoor dat bij faillissement de partijen die overblijven een veel betere uitgangspositie hebben om het project (snel) door te starten waarbij de schade aanzienlijk beperkter is dan zonder Co-Paybouw. Dit komt met name door de zeer korte betaaltermijnen en het feit dat het geld op de derdengeldenrekening niet binnen de failliete boedel valt.
 

Wilt u meer weten?

Wij hebben een uitgebreide lijst met vragen opgesteld die u hier kunt vinden. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder.