Terug naar faq overzicht

Controleert Co-Pay tussentijds ook of de inkopen binnen het budget vallen?

Co-Pay controleert tussentijds niet of de inkopen binnen het budget vallen omdat:
 • Er zijn minnen en plussen. Wij kunnen niet oordelen of huidige minnen worden goed gemaakt met plussen uit de toekomst (dat levert interessante discussies op die je nooit wint). Onze ervaring is dat je tot 75% voortgang uit cijferanalyse niet kunt zeggen waar het werk op gaat eindigen. De vuiltjes komen immers vaak pas in de staart tot uiting. Waarbij overschrijding van de eigen uren, die je ├╝berhaupt niet inkoopt, vaak al een grote boosdoener is. Deze overschrijding zit echter bij de hoofdaannemer zelf en gaat niet ten kosten van het bouwdepot! Daarnaast zijn er opdrachten waar alleen eenheidsprijzen worden afgesproken. Dan kun je sowieso geen oordeel vellen of er een min is.
 • De hoofdaannemer heeft het recht om minnen en plussen binnen het werk te compenseren.
 • Budget controle is in de praktijk vaak onmogelijk omdat de wijze waarop gecalculeerd wordt totaal anders is dan de wijze waarop het uiteindelijk wordt ingekocht. Posten die men eerst met eigen uren zou doen worden bijvoorbeeld bij de onderaannemer in gestopt en visa versa. In de praktijk kan een begroting bestaan uit honderden regels terwijl het aantal partijen die betaald gaan worden er maar tientallen zijn.
 • Co-Pay is een betaaldienstverlener en geen kostendeskundige partij.
 • Co-Pay staat niet tussen partijen in maar is geheel onafhankelijk en alleen gebonden aan het gestelde in de betaalovereenkomst. Wij doen ook geen afbreuk aan de aanneemovereenkomst. Die blijft te allen tijde gelden.
 • Co-Pay mag binnen haar bankvergunning geen advies geven aan welke partij dan ook.
 • Als er een min ontstaat en wij zouden vragen om bijstorting dan is de hoofdaannemer dat niet verplicht te doen (of kan het helemaal niet doen, hij gaat immers failliet). Let wel bij constatering schorten wij betalingen aan de hoofdaannemer zelf op. Gemiddeld 18% van de aanneemsom waardoor het werk heel erg in de min moet schieten voordat er daadwerkelijk een probleem ontstaat voor de opdrachtgever en onderliggende partijen! Tevens krijgt de opdrachtgever eerder de signalen dat het misgaat  • Meer info?

   Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder.