Terug naar faq overzicht

Vindt er budgetcontrole plaats?

Een bouwadvies bureau die voor de opdrachtgever werkt, controleert in de basis of de aanneemsom niet te hoog is. Maar ook niet te laag want dan roep je het onheil in principe over jezelf al af. Co-Pay controleert bij aanvang:
  1. of er een begroting is die aansluit op de aanneemsom en
  2. of die begroting ook in het administratieve systeem van de hoofdaannemer wordt gehanteerd.
Beide documenten worden voorzien van handtekeningen door de bestuurders van de onderneming. De waarde hiervan hangt voor een groot deel af van de mate van functiescheiding binnen de hoofdaannemer. Het is immers eenvoudig om een en ander sluitend te maken. De meeste bestuurders van de wat grotere ondernemingen zien echter het gevaar van bestuurdersaansprakelijkheid dat op de loer ligt en zullen zich daar niet zo snel aan wagen. Bij faillissement komen deze documenten immers boven tafel. Bij een kleine aannemer met een DGA heeft het weinig toegevoegde waarde.
Co-Pay controleert bij iedere toetreding of het budget van de opdracht op dat moment nog past binnen het nog resterende totaalbudget van het aangenomen werk. Indien er tekorten ontstaan dan dient dit tekort te worden bijgestort door de hoofdaannemer. Anders kan toetreding niet plaatsvinden. Is er budget over dan wordt dit aan het eind van het project uitgekeerd aan de hoofdaannemer als overwinst.


Meer info?

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder.