Terug naar faq overzicht

Ik maak gebruik van termijnregeling, dan heb ik Co-Paybouw toch niet meer nodig?

Een voornaam wapen om risico’s in te dekken lijkt de termijnregeling. Hierbij denkt de opdrachtgever dat hij precies datgene betaalt wat op enig moment is gebouwd of geleverd. Maar dit is een illusie. In de praktijk is de verhouding gereed product/betaaltermijn zelfs voor kostendeskundigen lastig te bepalen. Een bouwbedrijf kan op bepaalde momenten tussen de 5 en 10% voorfinanciering op een project hebben (wat wil zeggen dat de opdrachtgever meer heeft betaald dan de hoofdaannemer heeft bekostigd). Betalingstermijnen van meer dan 40, 60 of 90 dagen van hoofdaannemer naar onderaannemers en toeleveranciers zijn hier mede debet aan. Vaak lopen deze betalingstermijnen vlak voor een faillissement aanzienlijk verder op.
Ook komt het voor dat een hoofdaannemer een project met verlies heeft aangenomen. In dat geval resteert er per definitie niet voldoende geld om een project door een andere hoofdaannemer af te laten maken. Als het feit zich voordoet dat een hoofdaannemer zijn onderaannemers en toeleveranciers niet heeft betaald voor geleverde diensten, dan kan het de opdrachtgever veel geld gaan kosten als een andere aannemer met deze partijen het werk af moet maken. Kostenverhogend zijn dan met name de tijd en menskracht die ingezet moeten worden om het project weer op te starten.


Meer info?

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder.