Terug naar faq overzicht

Kunnen partijen ongelimiteerd toetreden tot het bouwdepot?

Wij toetsen vooraf of er ruimte binnen het budget is om te verpanden. Wanneer er onvoldoende ruimte is kunnen we geen partijen meer laten toetreden (onvoldoende ruimte houdt ook in dat het % winst, risico, algemene kosten en eigen werkzaamheden niet aan de hoofdaannemer wordt betaald. De leveranciers en onderaannemers gaan voor).
De hoofdaannemer moet dan zorgen dat er wordt bijgestort. Indien het komt door meerwerk dan moet de opdrachtgever bijstorten. Indien er sprake is van een verliesgevend project dan zal de hoofdaannemer moeten bijstorten. Zodra het budget is opgehoogd dan kunnen partijen weer toetreden.
Conclusie: wanneer u als toetredende partij van ons te horen krijgt dat u niet kunt toetreden dan kunt u daar conclusies uit trekken. Wij zullen nooit partijen laten toetreden wanneer er geen budget tegenover staat.

Let op: een verliesgevend project wordt pas zichtbaar veelal in de laatste fase van het werk. Dus hoe eerder u toetreedt hoe eerder uw geld wordt veilig gesteld.


Meer info?

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder.