Terug naar faq overzicht

Wat is het verschil tussen Co-Paybouw ten opzichte van de traditionele betaalmethode

In de traditionele betalingsmethodiek heeft de opdrachtgever alleen de mogelijkheid om de termijn(en) niet te betalen. Het wel of niet betalen van onderaannemers en leveranciers is 100% het recht van de hoofdaannemer (dit is ook de reden dat er betaaltermijnen zijn van >45 dagen).
Bij Co-Paybouw dient de hoofdaannemer de factuur van de onderaannemer bij ons in. Een hoofdaannemer krijgt het % (WRAK, Eigen werkzaamheden) van die factuur uit het bouwdepot. Er is dus een stimulans om de factuur zo snel mogelijk, na goedkeuring, naar Co-Pay te sturen. De aannemer zal nimmer een factuur goedkeuren wanneer de werkzaamheden van de onderaannemer en/of leverancier niet is goedgekeurd. Immers, dan lopen ze zelf risico. De Hoofdaannemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bouw. (Er wordt dus altijd naar de exacte stand van de bouw betaald). De Hoofdaannemer dient haar facturen naar de opdrachtgever veel later in om te voorkomen dat ze de BTW moeten voorfinancieren.


Meer info?

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder.