Terug naar faq overzicht

Hoe zit het met de WKA en G-rekening?

Ook bij Co-Paybouw blijft de WKA gewoon van kracht. Hier verandert niets aan. Tevens wordt er gewoon op de G-rekeningen betaald. Ook hier verandert niets aan. Stortingen op de derdengeldenrekening worden gesplitst naar een G-deel en een gewoon deel conform datgene wat daarover afgesproken is in de aanneemovereenkomst en wat op de facturen van de aannemer wordt vermeld. Dit is te zien op de wekelijkse projectbewakingsoverzichten die Co-Pay verstrekt.
Vanaf het G-depot kunnen alleen stortingen worden gedaan naar G-rekeningen, van zowel hoofdaannemer als onderaannemers. Een eventueel restant op dit G-depot wordt einde werk dan ook naar de G-rekening van de hoofdaannemer gestort.


Meer info?

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder.