Terug naar faq overzicht

Blijf ik als Hoofdaannemer ‘in control’ over de betalingen naar onderaannemers / leveranciers?

Daar kunnen wij kort op antwoorden: Ja. Volledig zelfs. Er is geen enkel verschil met de huidige gang van zaken. De hoofdaannemer blijft het spin in het web. Alle facturen worden eerst goedgekeurd door u alvorens deze ter betaling worden aangeboden aan Co-Pay. Factureert een onderaannemer te snel in verhouding tot de verrichte werkzaamheden, dan houdt u de factuur gewoon vast totdat deze wel de stand van de verrichte werkzaamheden vertegenwoordigt.


Meer info?

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder.