Terug naar faq overzicht

Hoe worden de kosten van de hoofdaannemer betaald?

Op basis van de begroting is goed te bepalen hoeveel kosten de hoofdaannemer zelf maakt, bijvoorbeeld 30%. De opdrachtgever en de hoofdaannemer kunnen vervolgens een afspraak maken hoe deze kosten betaald gaan worden door te kiezen uit:
  • een door Co-Pay aan de hoofdaannemer over te maken percentage van elke betaling aan derden (bijvoorbeeld 30%);
  • een door Co-Pay aan de hoofdaannemer over te maken percentage van elk door de opdrachtgever vrijgegeven bedrag;
  • het overeenkomen van een aparte termijnregeling voor deze kosten.
Dienen alle kosten met betrekking tot het project via deze route te lopen?
Vaak zijn er op een project kleine (eenmalige) leveranciers of onderaannemers actief, zoals bijvoorbeeld een bedrijf dat de bouwkeet schoonmaakt. Voor deze kosten kan men besluiten om de betaling buiten de Co-Paybouw route te houden. De hoofdaannemer betaalt deze kosten dan rechtstreeks. Deze kosten worden dan door middel van een percentage versleuteld in de betalingen aan de hoofdaannemer zelf


Meer info?

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder.