Terug naar faq overzicht

Wat moet ik doen om toe te treden tot het bouwdepot?

Onderaannemers moeten toetreden tot Co-Paybouw depot om betaald te kunnen krijgen. Voor de toetreding moeten we een administratief proces door lopen. Omdat er bij een notaris een bouwdepot wordt geopend en toetreding middels notariƫle akte plaatsvindt, zijn er een aantal documenten die af geparafeerd dienen te worden, te weten:
  • Opdrachtbevestiging met vermelding Statutaire naam toetreder en hoofdaannemer getekend door de tekenbevoegde perso(o)n(en) (zoals vermeld in het kvk-uittreksel);
  • Bank- en G-rekeningnummer geparafeerd door de tekenbevoegde perso(o)n(en);
  • Naam en kopie legitimatie van de tekenbevoegde perso(o)n(en) die gaan tekenen voor toetreding tot bouwdepot;
  • UBO-formulier getekend door de tekenbevoegde perso(o)n(en).
Ruim voor aanvang van uw werkzaamheden krijgt u van ons een email met instructie. Het is zaak dat u toetreedt tot het bouwdepot voordat u begint met uw werkzaamheden.


Meer info?

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder.