Terug naar faq overzicht

Heeft Co-Paybouw ketenbetaling ook voor mij voordelen?

Als grootste voordeel van gebruik van Co-Paybouw Ketenbetaling is dat de opdrachtgever een besparing kan realiseren op de aanneemsom van maar liefst 3 – 5%!

Maar gebruik van Co-Paybouw Ketenbetaling levert nog veel meer voordelen op. Hier een opsomming:
 • Uw geld kan alleen maar worden gebruikt voor uw project. Vooral voor Instanties die met Maatschappelijk geld werken is dit een groot voordeel.
 • Bij faillissement van de hoofdaannemer blijft het geld ter beschikking van het werk en valt niet in de failliete boedel van de aannemer.
 • Betaaltermijn van 5 tot 10 werkdagen van Hoofdaannemer naar Onderaannemers.
 • Omdat iedereen tussen 5 en 10 werkdagen wordt betaald voor haar diensten ontstaat er een tevreden bouw met een direct positief effect op de faalkosten en overall kwaliteit.
 • Ketenbetaling versterkt het risicomanagement van de opdrachtgever.
 • Snelle doorstart bij een faillissement van de ketenpartner; iedereen is betaald dus de failliete partij is snel te vervangen waardoor er direct kan worden doorgestart. Hiermee is het risico op stagnatie geminimaliseerd. Nog niet bestede gelden zijn nog beschikbaar en staan op de derdengeldenrekening van de notaris.
 • Geen termijnregeling meer noodzakelijk. Door ketenbetaling wordt alleen dat deel betaald dat daadwerkelijk is uitgevoerd door onderliggende partijen. Veel efficiëntere manier van betalen.
 • Betalingsvoortgang door de hele keten heen is eenvoudig te monitoren op basis van de wekelijks opgemaakte Co-Paybouw projectoverzichten.

Andere, niet onbelangrijke, bijkomende voordelen zijn:
 • reductie van de factuurstroom tussen hoofdaannemer en onderaannemer; reductie in administratie werkzaamheden.
 • wegvallen van bankgaranties en kredietverzekeringen in de gehele bouwketen; reductie in kosten.
 • reductie van de bouwtijd; sneller klaar betekent ook sneller exploiteren.Meer info?

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder.