Terug naar faq overzicht

Bij betalingsachterstanden blijf ik als opdrachtgever aansprakelijk als “eigenbouwer” (conform notitie Belastingdienst). Bij faillissement blijven er risico’s voor mij. Hoe zit dit, en wat zijn hierin de verschillen ten opzichte van een bankgarantie?

  • Door het toepassen van Co-Paybouw is de kans veel kleiner dat onderliggende partijen niet conform hun contract betaald hebben gekregen. Als dat dan conform de juiste WKA regels is gebeurd, is de kans dat de bovenliggende partijen kan worden aangesproken aanzienlijk kleiner. Zonder Co-Paybouw weet de opdrachtgever niet of er wel betaald is.
  • Bij een faillissement is er nog maar een zeer beperkt risico. Er is betaald naar de stand van zaken. Er is geen euro betaald aan werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd.
  • Schade is schade wanneer er betalingen zijn verricht die niet zijn uitgevoerd. Je kunt dan de aannemer aansprakelijk stellen via de curator en je gelijk halen. Het geld is in de failliete boedel gaan zitten. Dus je hebt recht op geld wat er niet meer is (= gelijk aan de schade). Bij Co-paybouw staat dit geld waar je als opdrachtgever recht op hebt nog op de beveiligde derdengeldenrekening van de notaris.
  • De rol van een bankgarantie is de laatste jaren verschoven van "middel om de laatste restpunten afgewerkt te krijgen" naar "schadevergoeding bij faillissement". Echter deze blijkt dan ineens bij lange na niet voldoendeMeer info?

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder.