Terug naar faq overzicht

Heb ik als opdrachtgever inzage in het hoe en wanneer vrijgeven van de bedragen op de derdengeldenrekening?

Wekelijks krijgt u als opdrachtgever een overzicht van ons waarop staat welk deel er gestort en vrijgegeven is. Daarop is ook te zien welke partij in welke mate betaald heeft gekregen die week (in percentages). Verzoek om vrijgave zal worden ingediend aan de hand van het termijnschema door de hoofdaannemer ter betaling van partijen. Dit kan gewoon per mail en wij maken dan daar het juiste voorbedrukte verzoekformulier bij om te ondertekenen. U kunt te allen tijde ingrijpen door de betalingen te laten blokkeren indien u het niet eens bent met de voortgang. Ook dit kan eenvoudig via de mail gebeuren. Al onze andere klanten kiezen er echter voor om de periodieke stortingen in één keer vrij te geven omdat het eigenlijk een overbodige stap is.

Bekijk hier voor een voorbeeld van een overzicht voor de opdrachtgever.


Meer info?

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder.