Hoe werkt het


Bij Co-Paybouw worden de betaalstromen omgeleid via een derden gelden rekening bij een onafhankelijke tussenpersoon: BolscherBrugDeijl Notarissen te Amersfoort.


De factuurstroom verandert niet door deze constructie en de hoofdaannemer is én blijft de spin in het web met betrekking tot (het moment van) de betalingen aan de onderaannemers en leveranciers. Het verschil is dat de betaallijst, die de hoofdaannemer normaal gesproken in zijn eigen betaalpakket invoert en uitvoert, nu door Co-Pay wordt in- en uitgevoerd in samenwerking met notariskantoor BolscherBrugDeijl Notarissen. Co-Pay controleert, in het Co-Paybouw concept, vervolgens:
 
  • of alle crediteuren op de betaallijst ook door de opdrachtgever geaccepteerde partijen zijn;
  • of het totaalbedrag van de betaallijst past binnen het door de opdrachtgever vrij gegeven te besteden bedrag;
  • of de bedragen per partij passen binnen de voor hen geldende budgetten.
 
Co-Pay informeert alle betrokken partijen via overzichten. Uiteraard wordt, om commerciële redenen, niet alle informatie gedeeld. Zo zal er uit de overzichten nooit informatie te ontlenen zijn met betrekking tot prijsvorming, winsten en/of verliezen. Dit wordt gewaarborgd door het in het overzicht opnemen van (voortgangs-) percentages in plaats van absolute bedragen. Bij afronding van een project worden alle gegevens, na akkoord van alle betrokken partijen, vernietigd.
 
Alle Co-Pay afspraken tussen partijen worden vastgelegd in een notariële akte. In die akte is opgenomen dat de betalingen door middel van direct gevestigde pandrechten worden afgedekt en dat een partij die zich niet aan deze afspraken houdt daarop direct kan worden aangesproken op grond van de executoriale kracht van een dergelijke akte.


Klik hier voor een voorbeeldoverzicht voor de opdrachtgever.

Klik hier voor een voorbeeldoverzicht voor de hoofdaannemer.

Wilt u meer weten?

Wij hebben een uitgebreide lijst met vragen opgesteld die u hier kunt vinden. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder.