Woningcorporaties

Ketenbetaling van Co-Paybouw wordt momenteel met succes ingezet bij meerdere projecten waar woningcorporaties als opdrachtgever fungeren.

Woningcorporaties vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Als de grootste opdrachtgever in de woningbouw heeft u de verantwoordelijkheid dat maatschappelijk geld op een transparante en vooral veilige wijze wordt geïnvesteerd. Goed risicomanagement is voor u dus van groot belang. U heeft te maken met verschillende belangen en stakeholders. Als Woningcorporatie speelt u een belangrijke rol in het bepalen hoe de samenwerking tussen de bouwpartners vorm krijgt. Maar de recente ontwikkelingen als de verhuurdersheffing, economische crisis en de nieuwe Woningwet hebben een impact op uw ontwikkelmogelijkheden en financiële slagkracht. Efficiëntie en een andere invulling van uw rol als opdrachtgever zijn daarom thema’s die voor u van belang zijn.
Vijverberg
In opdracht van woningcorporatie Stadlander realiseert Lithos bouw & ontwikkeling in Gageldonk 139 nieuwe huur- en koopwoningen, die weer helemaal aan de eisen van deze tijd voldoen. Stichting Stadlander heeft besloten om gebruik te maken van Co-Paybouw Ketenbetaling. Zij kiezen ervoor om als opdrachtgever het goede voorbeeld te geven. Alle onderaannemers die hun bijdrage leveren aan dit project hoeven zich dus niet druk te maken om betaald te krijgen voor hun werk; zij focussen zich primair op hun werk en de kwaliteit. En met succes! De opdrachtgever, Stichting Stadlander, hecht er waarde aan dat het bestede geld ook daadwerkelijk voor het project wordt gebruikt. Dat vinden wij maatschappelijk verantwoord! Temeer omdat het hier om maatschappelijk geld gaat.
 
 
Wat doet Co-Paybouw Ketenbetaling?
Co-Paybouw ketenbetaling zorgt ervoor dat het geld van de opdrachtgever van een bouwproject ook alleen aan dat project wordt besteed. Alle betalingen lopen bij ons via de derdengeldenrekening van de notaris. Dus in het geval van een Woningcorporatie betekent dat elke euro van het maatschappelijke geld ook daadwerkelijk aan dat project wordt besteed. Vanaf deze veilige derdengeldenrekening worden alle partijen zoals de hoofdaannemer, onderaannemers en leveranciers direct (en snel) betaald voor hun dienstverlening. Wij hebben hiervoor een eigen notariële akte ontwikkeld en deze juridisch dusdanig opgezet met een aantal grote voordelen als gevolg:

  • Geen bankgaranties en kredietverzekeringen meer benodigd in de hele bouwketen;
  • Curator-proof bij faillissement van de hoofdaannemer;
  • Betaaltermijn van 5 tot 10 werkdagen in plaats van de gangbare 30, 60 en soms 90 of in het ergste geval zelfs 120 dagen.
 
Deze drie beloftes leiden tot een besparing op de bouwsom van maar liefst 3 tot 5%! Het zorgt tevens voor transparantie, rust en vertrouwen in de bouwketen.
 

Samenvattend, Co-Paybouw ketenbetaling is voor u interessant als u:
- geïnteresseerd bent in het naar beneden brengen van de kosten voor uw bouwproject;
- waarde hecht aan zekerheden en vertrouwen in de gehele bouwketen;
- een beter management wilt van de mogelijke risico’s;
- vindt dat snelle betaling in de keten belangrijk is;
- als opdrachtgever weet welke risico’s u wilt dragen en welke risico’s u beter aan uw
   ketenpartner kunt overlaten;
- als opdrachtgever het goede voorbeeld wilt geven.Meer Info?

Wilt u meer weten over wat Co-Paybouw Ketenbetaling voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder. Na een korte briefing kunnen wij uw wensen en zorgen goed in kaart brengen en u geheel kosteloos en vrijblijvend een advies op maat geven.