In de media

Terug naar nieuwsoverzicht

VVCM - zondag 10 november 2013 - Co-Pay Bouw winnaar VVCM MaxCredible Innovatie Award 2013!


Donderdag 7 november 2013 heeft Co-Pay Bouw de prestigieuze VVCM/MaxCredible innovatie Award 2013 gewonnen.
 
Namens Co-Pay mocht Arjen de Vries, Manager Marketing & Strategie de VVCM/MaxCredible Innovatie Award 2013 in ontvangst nemen tegenover 2000 beursbezoekers van de CreditExpo te Nieuwegein.
 
De jury roemde Co-Pay voornamelijk om het eenvoudige principe waarop het concept is gebaseerd:
“Co-Pay hanteert een eenvoudig principe dat gelden aangewend moeten worden waar het voor bestemd is. De door haar geboden oplossing zorgt dat geldstromen bij de juiste bedrijven komt en op het juiste tijdstip. De eenvoud is vaak de kracht van de oplossing.
 
Co-Pay Bouw is een sterk innovatief betalingssysteem ontwikkeld voor de gehele bouwsector. Het biedt antwoord op een aantal problemen rond de financiële afhandeling van bouwprojecten, zoals:
 • Bureaucratische aspecten van borgstellingen (Naborg, banken, kredietverzekeraars e.d.)
 • Kostenverhoging als gevolg hiervan
 • "Meezuigeffect" voor onderaannemers bij faillissement van de hoofdaannemer
 • Gebrek aan vertrouwen van marktpartijen onderling als gevolg van bovenstaande fenomenen
 • Ontbreken van transparantie bij ketensamenwerking
 
Kernkwaliteiten:
 • Vertrouwen van marktpartijen onderling
 • Professioneel risicomanagement
 • Centrale procesbewaking door onafhankelijke notaris
 • Zekerheid van betaling voor aannemers, onderaannemers, installateurs etc.
 • Zekerheid voor opdrachtgevers (woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, etc.) dat gelden niet oneigenlijk gebruikt worden
 • Kostenbesparing.
 
Co-Pay Bouw zorgt ervoor dat financiële schade als gevolg van faillissementen en het niet nakomen van afspraken tot het verleden behoren. Co-Pay Bouw bespaart uw kosten voor bankgaranties en kredietverzekeringen en brengt de total cost of contracts fors naar beneden. Co-Pay Bouw claimt dat de aanneemsom van een project minimaal 5% kan worden gereduceerd.
 
Manager marketing & Strategie Arjen de Vries:
“Tegenwoordig hebben we het vaak over ketensamenwerking waarbij de opdrachtgever en hoofdaannemer samen met de onderaannemers en leveranciers een project zo efficiënt mogelijk proberen te realiseren. Deze ketensamenwerking werkt alleen wanneer de partijen in de bouwketen voldoende vertrouwen in elkaar hebben. Het roept om een eenduidige en transparante methode van betalen. Juist Co-Pay zorgt ervoor dat iedereen in de keten met vertrouwen en op basis van gelijkwaardigheid zijn of haar dienst kan verlenen. Het is aanmoedigend om te weten dat dit principe nu ook is beloond door een vakkundig jury met het VVCM/MaxCredible Innovatie award 2013.”
 
Klik hier voor meer informatie over ons vernieuwend concept.
 


Deel dit bericht via: LinkedIn Facebook Twitter Google+