In de media

Terug naar nieuwsoverzicht

Blog - donderdag 20 augustus 2015 - Bankgarantie in de Bouw overbodig met gebruik van Co-Pay


In de Bouw is het gebruik van een bankgarantie niet ongebruikelijk. Het gebruik van een bankgarantie is bedoeld om meer zekerheid te verkrijgen in de bouwketen. Echter, het aanvragen van een bank garantie is een relatief complex, bureaucratisch, langdurig en kostbaar proces. Bovendien blijkt het, als puntje bij paaltje komt, vaak niet de vermeende zekerheid te bieden. Banken zijn ook steeds minder geneigd daadwerkelijk garanties af te geven of zij vereisen boven proportioneel veel zekerheden. Tevens blijkt het bedrag ook lang niet genoeg om de faillissementsschade te dekken als men bijvoorbeeld huurderving vanwege latere oplevering meerekent.

 
Veel opdrachtgevers, hoofdaannemers en onderaannemers gebruiken een bankgarantie als middel om betaalzekerheid te verkrijgen in de bouwketen. Echter is men niet altijd goed op de hoogte van de voorwaarden en kosten van een bankgarantie. Met name is men niet op de hoogte van de kleine lettertjes; datgene wat er toe doet als iets niet gaat zoals het moet gaan. Hebben we het hier over een noodzaak of schijngarantie? Wij denken dat het gebruik van een bankgarantie overbodig is indien men gebruik maakt van Co-Pay.
 
Wat is een bankgarantie?
Een bankgarantie is een contract waarin een bank onvoorwaardelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen, indien hij daarop aanspraak maakt. Met een bankgarantie wordt aan de andere partij de zekerheid gegeven dat aan de betalingsverplichting kan worden voldaan.
 
Hoe werkt een bankgarantie?
De bank blokkeert het bank garantie bedrag op uw zakelijke betaal- of spaarrekening bij de afgifte van een bankgarantie. U geeft een contragarantie af aan de bank tegelijk met het ondertekenen van de aanvraag. Daarmee heeft dus de bank het recht om de verschuldigde bedragen van uw rekening te incasseren. Op het moment dat u niet aan uw zakelijke verplichting kunt voldoen en uw zakenpartner dient een claim in, dan kan de bank het garantiebedrag (of een deel ervan) incasseren en betalen aan uw zakenpartner. Uiteraard indien wordt voldaan aan de voorwaarden. Dit kan per bank verschillen.
Er zijn verschillende soorten bankgaranties, een lijst hierover heb ik onderstaand vermeld.
 
Kosten bankgarantie
De kosten bankgarantie kan per bank verschillen. Maar gemiddeld genomen komt het neer op ongeveer 1 tot 1,5% van de hoofdsom per jaar gedurende de looptijd en nog wat vaste kosten (behandelingskosten, administratiekosten etc). De hoogte van de provisie is afhankelijk van het risico en de som van uw bankgarantie. Daarnaast worden er tussen verschillende partijen rond hetzelfde project bankgaranties afgesloten waardoor de garantiekosten die in de uiteindelijke aanneemsom terecht komen aanzienlijk hoger ligt.
 
Volgens een recent artikel in de Cobouw leggen bankgaranties voor miljarden euro’s beslag op de financiële armslag van de bouwsector. De druk loopt gemakkelijk op tot een tiende van de gehele jaarproductie. De Amsterdamse econoom Michiel Langman becijfert de financiële omvang van de bankgaranties in Nederland op 2 tot 3 miljard euro. Geld dat de bouwers liever voor andere doelen zouden aanwenden, zoals het aangaan van nieuwe projecten.
(Bron: http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2015/03/03/zes-miljard-euro-in-bankgaranties)
 
Langman: “De afgifte van de garantie brengt hogere kosten mee dan iedereen dacht. Bij de bedrijven slaat een gevoel van moedeloosheid toe. Je betaalt voor iets waar niemand blij van wordt. Daar komt bij dat maar heel zelden gebruik gemaakt wordt van de bankgarantie.”
 
Schijngarantie?
Voor Langman staat vast dat het hebben van een bankgarantie het risico getroffen te worden door een faillissement niet vermindert. “Alleen wordt wel de druk verschoven naar de aannemer. En die is ervan overtuigd dat misschien een ander maar zeker niet hijzelf failliet gaat.”
 
Co-Pay juicht dit onderzoek toe, omdat wij van mening zijn dat er andere manieren beschikbaar zijn om zekerheden in de bouw te verkrijgen. We moeten naar een situatie waarin iedereen, van opdrachtgever, hoofdaannemer tot onderaannemer, met een gerust hard aan het werk kan gaan wetende dat de financiële afwikkeling in orde is. Een gelukkige bouw zorgt voor een goede bouw. En goedkopere bouw!
Co-Pay zorgt via een nieuwe, innovatieve manier van organiseren voor zekerheden in een betaalketen die het gebruik van een bankgarantie overbodig maakt.
 
Wilt u meer weten over onze dienstverlening dan vertellen wij u graag hier meer over. Download onze brochure of laat uw gegevens achter via het contact formulier dan nemen wij spoedig contact met u op.
 
Arjen de Vries
Directeur Co-Pay
 
 
Soort bankgaranties
  • Huurgarantie: geef uw verhuurder de zekerheid dat u de huur betaalt.
  • Betalingsgarantie: geef uw zakenpartner de zekerheid dat hij het bedrag van de factuur ontvangt als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.
  • Vooruitbetalingsgarantie: geef uw zakenpartner de garantie dat hij zijn vooruitbetaling terugkrijgt als u uw contractuele verplichtingen niet nakomt.
  • Uitvoeringsgarantie: garandeer uw zakenpartner een financiële compensatie als u producten en diensten niet volgens afspraak levert.
  • Onderhoudsgarantie: bied zekerheid over het nakomen van onderhouds- en garantieverplichtingen met betrekking tot geleverde goederen of opgeleverd werk.
  • Biedingsgarantie: hiermee geeft u een aanbieder de zekerheid van financiële compensatie als u na gunning uw verplichtingen niet nakomt. De biedingsgarantie of Bid Bond wordt vaak gebruikt bij internationale openbare inschrijvingen.
  • Douanegarantie: Betaling van invoerrechten en accijnzen.
  • Beslaggarantie: Zekerheid dat er betaald wordt bij beslaglegging.
  • Vrijwaringsverklaring bij ontbrekend cognossement: Vrijwaring van schade bij levering van goederen zonder eigendomspapieren
(bron: website Rabobank en ING).
In de bouw wordt voornamelijk gebruikt gemaakt van de Betalingsgarantie, vooruitbetalings-garantie, uitvoeringsgarantie en onderhoudsgarantie.


Deel dit bericht via: LinkedIn Facebook Twitter Google+