In de media

Terug naar nieuwsoverzicht

SBRCURnet - donderdag 22 oktober 2015 - Binnen 5 dagen betaald voor betere ketensamenwerking en bouwprestatie

Over dit project

Binnen vijf dagen betaald krijgen voor het werk wat je hebt verricht: het is voor veel onderaannemers en bouwpartners een droom. In dit project gebeurt het. Normaal gesproken betaalt de opdrachtgever het hele bedrag aan de hoofdaannemer, die op zijn beurt de andere partijen betaalt. Hierdoor moeten de partijen relatief lang wachten op hun geld. Bouwbedrijf Staton Bouw en opdrachtgever Veth Propulsion, begeleid door BOAG Projectmanagement, pakken het anders aan. Zij maken gebruik van de innovatieve betalingsregeling van Co-Pay.

Bij de nieuwbouw van de productiehallen en het kantoor van Veth Propulsion in Papendrecht, wordt de nieuwe manier van betalen toegepast. Hierbij betaalt de opdrachtgever direct alle uitvoerende partijen. Zodra ze gezamenlijk aan hun verplichtingen hebben voldaan, krijgen ze binnen vijf dagen hun geld. Dit creëert winstkansen voor alle partijen.

Rol van SBRCURnet

SBRCURnet ondersteunt de betrokken partijen bij het vormgeven en implementeren van de nieuwe betalingsregeling. Tijdens het bouwproces houdt SBRCURnet bij welke prestatie- en samenwerkingsverbeteringen dit oplevert. Partners
 • Staton Bouw
 • Veth Propulsion
 • BOAG

Sturen op gemeenschappelijke kwaliteit

De nieuwe betalingsregeling van Co-Pay biedt de betrokken partijen veel voordelen en kansen ten opzichte van de oude, indirecte en uitgestelde manier van betalen. Zo kan de regeling leiden tot betere samenwerking om gezamenlijk te komen tot betere bouwprestaties en/of minder integrale bouwkosten. Doordat alle betrokkenen binnen vijf dagen betaald worden voor hun geleverde inspanning, voelen ze meer verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijke eindproduct. Bovendien dwingt de nieuwe regeling partijen om in de contractfase betere afspraken te maken over het werk en de termijnen.

6 x Potentiële voordelen

De nieuwe betalingsregeling biedt de volgende zes potentiële voordelen:
 1. Meer aandacht voor gemeenschappelijke kwaliteit, vooraf én tijdens het proces
 2. Inkoop op basis van kwaliteit en samenwerkingscompetenties
 3. Meer zekerheid voor opdrachtgevers dat hun geld op de juiste plaats terechtkomt
 4. Minder nadelige gevolgen na een eventueel faillissement van een betrokken bedrijf
 5. Gelijke betaling van onderaannemers (leveranciers) voor hun geleverde prestatie
 6. Geen bankgarantie voor de hoofdaannemer en de opdrachtgever

Kansen voor uitvoerend bouwbedrijf

De bouwer kan dankzij deze regeling grotere projecten kan aannemen. Samen met de andere partijen neemt de bouwer meer verantwoordelijkheid over het eindproduct. Indien de onderaannemer zijn deel binnen de afgesproken termijnbedragen heeft opgeleverd, krijgt ook de bouwer zijn deel snel betaald.


Verzamelen en borgen van kennis

In dit Kennispartnerproject wordt niet alleen kennis toegevoegd, maar wordt de kennis die uit het project komt ook verzameld, geborgd en (uiteindelijk) verspreid. SBRCURnet houdt de ontwikkelingen op verschillende levels in de gaten. Zo wordt gekeken wat de nieuwe betalingsregeling betekent voor:
 • de interne organisatie van de hoofdaannemer en de bouwpartners
 • het inkoopproces
 • de termijnbetaling op basis van geleverde kwaliteit/werk
 • het toekomstperspectief voor samenwerking en prestatiegaranties


Bron: http://www.sbrcurnet.nl/projecten/kennispartnerproject-betalingsregeling-staton-bouw-en-veth-propulsion


Deel dit bericht via: LinkedIn Facebook Twitter Google+