Risicomanagement in de Bouw

De afgelopen jaren is het belang van Risicomanagement in de bouw toegenomen. Meer en meer bedrijven, voornamelijk opdrachtgevers, eisen van hun opdrachtnemers dat de risico’s aangaande een bouwproject sneller zichtbaar en beheersbaar zijn. Dit vereist onder andere:

 • Sterke bewustzijn ten aanzien van mogelijke risico’s en
 • Het inbedden van risicobeheersing-mechanismen in de interne organisatie.

Goed Risicomanagement heeft als wens:

 • Terugbrengen faalkosten;
 • Terugbrengen planningsoverschrijdingen;
 • Reductie van vertragingen en geschillen in bouwprojecten;
 • Beheersen van onveilige en complexe situaties;
 • Blijk geven van integriteit.
 

Co-Paybouw Ketenbetaling versterkt uw Risicomanagement

Door het integreren van de productieketen liggen de projectrisico’s niet meer volledig bij de opdrachtgever. Het toekennen van de risico’s hangt bij een geïntegreerde keten af van de vraag wie een bepaald risico het beste in kan schatten en dus ook kan dragen.
Co-Paybouw Ketenbetaling is de meest innovatieve financiële dienstverlening op de markt dat een sterke bijdrage levert aan het inzichtelijk maken van de risico’s van een bouwproject, met name aan de financiële kant. Door onze wekelijkse projectoverzichten voor zowel de opdrachtgever als de hoofdaannemer blijft de financiële voortgang van het project inzichtelijk. Als opdrachtgever blijft u dus volledig in control over de exacte stand van zaken; immers er wordt niet meer gefactureerd dan geproduceerd. U betaald naar de werkelijke stand van voortgang van uw bouwproject. Binnen de Co-Paybouw methodiek is er een sterke stimulans voor de hoofdaannemer om de factuur zo snel mogelijk, na goedkeuring, naar Co-Pay te sturen. De aannemer zal nimmer een factuur goedkeuren wanneer de werkzaamheden van de onderaannemer en/of leverancier niet is goedgekeurd. Immers, dan lopen ze zelf risico. De Hoofdaannemer blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bouw. (Er wordt dus altijd naar de exacte stand van de bouw betaald). Geschillen worden hierdoor sneller en efficiënter opgelost. Doordat iedereen snel betaald krijgt, is er een focus op de kwaliteit van de bouw en zullen de faalkosten ook minder zijn.


Samenvattend, Co-Paybouw Ketenbetaling heeft de volgende voordelen op het gebied van Risicomanagement:
 • Via wekelijkse overzichten op de hoogte van de werkelijke stand van zaken;
 • Budgetoverschrijding als gevolg van te laag inschrijven of verkeerd budgetteren sneller inzichtelijk;
 • Meer- en minderwerk sneller inzichtelijk;
 • Planningsoverschrijding sneller in beeld;
 • Kwaliteit bouw neemt toe;
 • Faalkosten worden gereduceerd;
 • Doordat partijen binnen 5 tot 10 werkdagen zijn betaald gaan mogelijke geschillen alleen maar over kwaliteit;
 • Geschillen worden sneller opgelost doordat hoofdaannemer zelf wordt betaald naar mate de onderliggende partijen worden betaald;
 • Bij kwaliteitsproblemen kan de opdrachtgever heel specifiek ingrijpen en de betaling van de betreffende partij tijdelijk opschorten;
 • Curator-proof in geval van faillissement, doorstart sneller mogelijk en dus ook de uiteindelijke exploitatie van het te bouwen vastgoed.

Wilt u meer weten?

Wij hebben een uitgebreide lijst met vragen opgesteld die u hier kunt vinden. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder.