Traditionele methode

In de bouw is het gebruikelijk dat een hoofdaannemer wordt ingezet bij de realisatie van een project. Op zijn beurt schakelt deze onderaannemers en toeleveranciers in. Betalingen lopen via de hoofdaannemer. Schematisch ziet dat er als volgt uit:Nadelen van deze traditionele werkwijze:
  • Voor de opdrachtgever ontbreekt inzicht in financiële betaalstromen binnen een project. Er is geen garantie dat onderliggende partijen zoals onderaannemers en toeleveranciers tijdig worden betaald.
  • Betalingen afkomstig van de opdrachtgever kunnen voor andere zaken worden aangewend dan voor het bedoelde project, bijvoorbeeld voor financiering van een ander (verliesgevend) project, aankopen van nieuwe grondposities, afkopen bouwclaims, etc.
  • Er is vaak sprake van structurele voorfinanciering door de opdrachtgever, ondanks scherpe betaalschema’s. In de praktijk komt dat neer op 5 tot 10% aan voorfinanciering.
  • In geval van faillissement van de hoofdaannemer leidt voorfinanciering tot hogere doorstartkosten. De kans is immers groot dat onderaannemers en toeleveranciers niet betaald zijn voor reeds geleverde diensten.
  • Last but not least: Is een project door de hoofdaannemer met verlies aangenomen en gaat deze hoofdaannemer vervolgens failliet, dan draait de opdrachtgever op voor de kosten. Geen enkele andere hoofdaannemer zal immers dit verlies overnemen.

Vragen?

Wij hebben een uitgebreide lijst met vragen opgesteld die u hier kunt vinden. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op via info@co-pay.nl of bel ons op 033-2853781. Wij helpen u graag verder.